Pall-Ex е водеща мрежа за дистрибуция на палетизирани товари, оперираща както в България, така и в Европа.

Включвайки водещи транспортни компании от Европа, Pall-Ex осигурява широка гама от услуги за дистрибуция на палетизирани товари на големи и малки фирми, обществени организации, опериращи в различните индустриални сектори.

Pall-Ex България координира доставките в България от стратегически разположен разпределителен център, работейки в тясно сътрудничество с мрежите на Pall-Ex на Пиренейския полуостров, в Италия, Франция, Румъния и Обединеното кралства.

Pall-Ex България предлага гарантирани доставки на следващия ден на палети и икономични доставки на четвърт, половин, цели леки, цели и мега палети на територията на България.


Ползите включват:

Точно ежедневно разписание на доставките.

Улеснена тарифа, базирана на фиксирани размери на палета.

Система за проследяване движението на товари в реално време.

С Pall-Ex Connect няма ограничения.

Други услуги, включващи икономична доставка, доставка в точен ден и час