БЪРЗИНА И КАЧЕСТВОАвтотранс ООД

Транспорт и логистика на хладилни и не хладилни стоки, отдаване на бусове
под наем. Съхранение на стоки с температурен и не температурен режим.

Палетизирани товариPall-Ex Bulgaria

Включвайки водещи транспортни компании от Европа, Pall-Ex осигурява широка
гама от услуги за дистрибуция на палетизирани товари на големи и
малки фирми, обществени организации, опериращи в различните индустриални
сектори.

AUTOTRANS Ltd. – International Freight Forwarding


Autotrans Ltd. was established in 2006. The Company has its own car fleet and its own warehouse capacity, and also provides lease-out of vans and transportation and delivery of goods under controlled temperature by its own refrigerated motor vehicles.

Based on the successful development of Autotrans Ltd. in international transportation and its established contacts with leading carriers and shippers the Company provides its customers with flexible shipping solutions.

In addition to the broad specter of shipping services Autotrans Ltd. has commenced a priority development of air freight and ocean freight shipping /FCL and LCL/. By our participation in the global network of cargo agents in over 200 countries worldwide we guarantee reliable and secure delivery of cargo in a gate-to-gate approach in the shortest times possible and at highly competitive prices.

Благодарение на опита и екипът ни, ще Ви предложим оптимални решения


Мисия и ценности

Услугите ни в областта на международния транспорт и логистиката на товари са предназначени за юридически и физически лица.Стремим се да Ви предложим най-добрите решения в експресните групажни превози от и до страните от ЕС и дистрибуцията на малки пратки в цяла Европа.

Гъвкавост, динамизъм и иновативност

При направено конкретно запитване, ще получите бърз отговор и персонално отношение. Предлагаме конкретна схема за транспорт и допълнителни логистични услуги, съобразена със спецификата на Вашите товари и изисквания.

Планиране и оптимизация на транспорта - Разработени и внедрени са надежни процедури и инжинеринг на процесите при вътрешен транспорт, което обезпечава сигурното и качествено изпълнение на договорите и поетите ангажименти към клиента.

Pall-Ex е водеща мрежа за дистрибуция на палетизирани товари, оперираща както в България, така и в Европа.

Включвайки водещи транспортни компании от Европа, Pall-Ex осигурява широка гама от услуги за дистрибуция на палетизирани товари на големи и малки фирми, обществени организации, опериращи в различните индустриални сектори.

Pall-Ex България координира доставките в България от стратегически разположен разпределителен център, работейки в тясно сътрудничество с мрежите на Pall-Ex на Пиренейския полуостров, в Италия, Франция, Румъния и Обединеното кралства.

Карго услуги


Въздушно карго /генерални карга, опасни товари, живи животни, бързо развалящи се стоки, високо стойностни пратки/ до всяко посочено от Вас международно летище, обслужващо карго товари;

Цели контейнери (FCL) - внос и износ

Документация, етикетиране, маркиране, опаковане и фумигация;

Временен внос по въздух и обработка на АТА карнет;

Седмичен групажен морски сервиз /LCL/;

Локален наземен транспорт и складиране / свободно и под митнически контрол/деконтеризация.

Професионални съвети.

Финансово стабилна организация.

Бърза реакция, ефикасно управление на сделката и последващо активно наблюдение.

Специфични логистични познания за индустрията

Разбиране на специфичните нужди и изисквания на клиентите.

Галерия