Някои от основните услуги, които предлагаме са:


Въздушно карго /генерални карга, опасни товари, живи животни, бързо развалящи се стоки, високо стойностни пратки/ до всяко посочено от Вас международно летище, обслужващо карго товари;

Цели контейнери (FCL) - внос и износ

Документация, етикетиране, маркиране, опаковане и фумигация;

Временен внос по въздух и обработка на АТА карнет;

Седмичен групажен морски сервиз /LCL/;

Локален наземен транспорт и складиране / свободно и под митнически контрол/деконтеризация.

Професионални съвети.

Финансово стабилна организация.

Бърза реакция, ефикасно управление на сделката и последващо активно наблюдение.

Специфични логистични познания за индустрията

Разбиране на специфичните нужди и изисквания на клиентите.

Гарантирана конфиденциалност на фирмената информация.

Pall-Ex България предлага гарантирани доставки на следващия ден на палети и икономични доставки на четвърт, половин, цели леки, цели и мега палети на територията на България.


Ползите включват:

Точно ежедневно разписание на доставките.

Улеснена тарифа, базирана на фиксирани размери на палета.

Система за проследяване движението на товари в реално време.

С Pall-Ex Connect няма ограничения.

Други услуги, включващи икономична доставка, доставка в точен ден и час

Карго услуги


Въздушно карго /генерални карга, опасни товари, живи животни, бързо развалящи се стоки, високо стойностни пратки/ до всяко посочено от Вас международно летище, обслужващо карго товари;

Цели контейнери (FCL) - внос и износ

Документация, етикетиране, маркиране, опаковане и фумигация;

Временен внос по въздух и обработка на АТА карнет;

Седмичен групажен морски сервиз /LCL/;

Локален наземен транспорт и складиране / свободно и под митнически контрол/деконтеризация.

Професионални съвети.

Финансово стабилна организация.

Бърза реакция, ефикасно управление на сделката и последващо активно наблюдение.

Специфични логистични познания за индустрията

Разбиране на специфичните нужди и изисквания на клиентите.